රාජකීය ඩෙන්මාර්ක ගුවන් හමුදාව

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
රාජකීය ඩෙන්මාර්ක ගුවන් හමුදාව
Kongelige Danske Flyvevåbnet
Flyvevåbnet.png
"Kongelige Danske Flyvevåbnet" හී ලාංඡනය
ස්ථාපනය 1950-10-01
රට  ඩෙන්මාර්කය
 ග්‍රීන්ලන්තය
 ෆාරෝ දිවයින්
Type ගුවන් හමුදාව