මැනිං මාර්කට් කොළඹ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
මැනිං මාර්කට් කොළඹ(Manng Market)
ගොනුව:Judemarketv.jpg
උසස්ම පාලන මණ්ඩලයමැනිං මාර්කට්
පළමුව ක්‍රීඩා කලේ1983
ලියාපදිංචි ක්‍රීඩකයෝවැඩි විස්තර සදහා
ගුණාංග
මිශ්‍ර ලිංගපිරිමි සහ කාන්තා
වර්ගීකරණයතොග සහ සිල්ලර
උපකරණ[එළවලු සහ පලතුරු]
ස්ථානයකොළඹ දුම්රිය මාර්ගය අසල,කොළඹ දුම්රිය මාර්ගය අසල
පැවතීම
ඔලිම්පික්නැත

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

යටත් විජිත පාලන සමයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරයාව සිටි සර් ජෝන් ඇන්ඩර්සන් ගෙන් පසු ආණෟඩුකාර ධූරයට පත් (1917 - 1920) සර් විලියම් හෙන්රි මැනිං ආණ්ඩුකාරයාගේ පාලන කාලසීමාවේදී රජයේ ආහාර ගබඩා සංකීර්ණයක් ලෙසින් (සීනි ගබඩාව) මැනිං ආහාර ගබඩාව ලෙසින් ප්‍රශීද්ධියට පත්විය එදා මෙදා අතර තුර කාලයේ සිට මෙම ගබඩා සංකීර්ණය වසර කිහිපයක් ක්මා ගොස් ඇත

ආරම්භය[සංස්කරණය]

යටත් විජිත පාලන සමයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරයාව සිටි සර් ජෝන් ඇන්ඩර්සන් ගෙන් පසු ආණෟඩුකාර ධූරයට පත් (1917 - 1920) සර් විලියම් හෙන්රි මැනිං ආණ්ඩුකාරයාගේ පාලන කාලසීමාවේදී රජයේ ආහාර ගබඩා සංකීර්ණයක් ලෙසින් (සීනි ගබඩාව) මැනිං ආහාර ගබඩාව ලෙසින් ප්‍රශීද්ධියට පත්විය එදා මෙදා අතර තුර කාලයේ සිට මෙම ගබඩා සංකීර්ණය වසර කිහිපයක් ක්මා ගොස් ඇත


Maning Market මැනිං මාර්කට් යනු ශ්‍රී ලංකාවේ බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ නගරයේ පිහිටි පුධාන තොග සහ සිල්ලර වෙළද මධ්‍යස්ථානය වේ.

පිහිටීම[සංස්කරණය]

කොළඹ නගර මධ්‍යයේ කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයකොළඹ පොලිස් ස්ථානය ඉතාමත් ආසන්නයෙන්ම මැනිං මාර්කට් එක පිහිටා තිබේ. ශ්‍රී ලංකාවේ නොයෙක් ප්‍රදේශයන් වෙතින් ගොවි මහතුන් විසින් වගා කරනු ලබන එළවලු පලතුරු ඇතුලත් සෑම දෙයක්ම මෙම ස්ථානයෙන් තොග මිලට සහ සිල්ලර මිලට අනෙකුත් ප්‍රදේශයන්ගේ මිලට අඩුවෙන් ගැනී මේ හැකියාවක් ඇත කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ඉතාමත් ආසන්නයේ පිහිටා ඇත.

ගුගල් සිතියම[සංස්කරණය]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

යටත් විජිත පාලන සමයේදී ශ්‍රී ලංකාවේ ආණ්ඩුකාරයාව සිටි සර් ජෝන් ඇන්ඩර්සන් ගෙන් පසු ආණ්ඩුකාර ධූරයට පත් (1917 - 1920) සර් විලියම් හෙන්රි මැනිං ආණ්ඩුකාරයාගේ පාලන කාලසීමාවේදී රජයේ ආහාර ගබඩා සංකීර්ණයක් ලෙසින් (සීනි ගබඩාව) මැනිං ආහාර ගබඩාව ලෙසින් ප්‍රශීද්ධියට පත්විය එදා මෙදා අතර තුර කාලයේ සිට මෙම ගබඩා සංකීර්ණය වසර කිහිපයක් ගොස් ඇත

මැනිං මාර්කට් එක පිළීබදව ඡායාරුප[සංස්කරණය]

කඩ කාමර ප්‍රමාණය[සංස්කරණය]

2020 වසර වන විට මෙම ගොඩනැගිල්ලට සදහන් පරිදි වසර සියක්ද (100) ඉක්මවා ඇති අතර මේ වන විට වෙළදුන් සතු කඩ කාමර ප්‍රමාණය 1200 ක් ද ඉක්මවා ඇත

දිනපතා විස්තර[සංස්කරණය]

මැනිං මාර්කට් එක පිළීබද විඩියෝපට

වෙනත් රැකියා[සංස්කරණය]

යැපෙන්නන්ගේ සංඛ්‍යාව[සංස්කරණය]

අවසන් දින කිහිපය[සංස්කරණය]

ඡායාරුප[සංස්කරණය]

විඩියෝපට[සංස්කරණය]

මැනිං මාර්කට් එක පිළීබද විඩියෝපට

වෙළද මහතුන් පිළීබදව[සංස්කරණය]

අ/අ වෙළද මහතාගේ නම විස්තරය දිස්ත්‍රික්කය වර්ෂය වෙනත් විස්තර
01 වෙළද මහතාගේ නම විස්තරය ගම්පහ 1992
02 වෙළද මහතාගේ නම විස්තරය ගම්පහ 1993
03 වෙළද මහතාගේ නම විස්තරය ගම්පහ 1997
04 වෙළද මහතාගේ නම විස්තරය ගම්පහ 1998

පාලන බලය[සංස්කරණය]

මැනිං මාර්කට් වෙළද සංගමයේ ආරම්භය[සංස්කරණය]

ගරු සභාපති තුමා[සංස්කරණය]

අ/අ ගරු සභාපති තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා වෙනත් විස්තර
01 ගරු සභාපති තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
02 ගරු සභාපති තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
03 ගරු සභාපති තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
04 ගරු සභාපති තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා

ගරු ලේකම්[සංස්කරණය]

අ/අ ගරු ලේකම් තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා වෙනත් විස්තර
01 ගරු ලේකම් තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
02 ගරු ලේකම් තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
03 ගරු ලේකම් තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
04 ගරු ලේකම් තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා

ගරු භාණඩාගාරක[සංස්කරණය]

අ/අ ගරු භාණඩාගාරක තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා වෙනත් විස්තර
01 ගරු භාණඩාගාරක තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
02 ගරු භාණඩාගාරක තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
03 ගරු භාණඩාගාරක තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා
04 ගරු භාණඩාගාරක තුමාගේ නම වර්ෂය සිට දක්වා

මැනිං මාර්කට් වෙළද සංගමය විසින් ඉටුකරන ලද සමාජ සත්කාරයන්[සංස්කරණය]

වාර්ෂිකව ඉදිකරනු ලබන වෙසක් තොරණ[සංස්කරණය]

මැනිං තොග සහ සිල්ලර වෙළද සල කොළඹ අවසන් සති කිහිපය[සංස්කරණය]

විඩියෝපට[සංස්කරණය]

මැනිං මාර්කට් එක පිළීබද විඩියෝපට

වෙළද කුටි පිළීබදව[සංස්කරණය]

සේවක මහතුන්ගේ අදහස්[සංස්කරණය]

වෙළද මහතුන්ගේ අදහස්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැනිං_මාර්කට්_කොළඹ&oldid=456671" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි