මැටි කිතල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

දුර්ලභ කෙසෙල් ප්‍රභේදයකි. ව්‍යාජ කඳ කොළ පැහැතිය‍.එහි රතු පාටට හුරු දම් පාට පැල්ලම් ඇත. ව්‍යාජ කඳ මීටර් 3-4.5 උස් වන අතර පත්‍ර කඳ මීටර් 0.3-1 උස්ව වැඩේ. පත්‍ර නටුවේ දම් පාට දාරයක් ඇත. එය පිටතට වක්වී නොමැත. පත්‍රයේ මැද නාරටිය කොළ පැහැතිය‍. පත්‍ර තලයේ උඩ පෘෂ්ඨය දම් පාටට හුරු තද කොළ පාටය, යටි පෘෂ්ඨය දම් පාටට හුරු ලා කොළ පාටය. කෙසෙල් මුහය රතුපාටට හුරු දම් පාටය. ‌මෙම කෙසෙල් ප්‍රභේදය ඉදුණු විට කහ පැහැයට හැරේ. කැනේ මැද නාරටිය කොළ පැහැතිය‍. කැනක බර කි.ග්‍රෑම් 14 ක් පමණ වේ. පිසීම සඳහා පමණක් යොදා ගනී. මෙම කෙසෙල් ප්‍රභේදයට වෙළඳපොලෙහි සාමාන්‍ය වටිනාකමක් පවතී. මෙම කෙසෙල් ප්‍රභේදයට වෙළඳපොලෙහි සොයාගත නොහැක. මෙම කෙසෙල් ප්‍රභේදය තොරතුරු අල්පය.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මැටි_කිතල&oldid=493087" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි