මාධ්‍යවිකි:Robots.txt

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
  1. Lines here will be added to the global robots.txt
"https://si.wikipedia.org/wiki/මාධ්‍යවිකි:Robots.txt" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි