මාධ්‍යවිකි:Gadget-modernskin-thunks

විකිපීඩියා වෙතින්

Compatibility function to run scripts only tested on Monobook on the new Modern skin (required for TW, etc).

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මාධ්‍යවිකි:Gadget-modernskin-thunks&oldid=23050" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි