මවුසය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පරිගණක මවුසය - පරිගණක කටයුතු පහසුකිරීම සදහා මෙම උපකරණය භාවිතා කරයි. පරිගණක භාවිතයේ දී තිරයෙහි ස්ථානයන් සළකුණු කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන විශේෂිත උපකරණයයි.

3-Tasten-Maus Microsoft.jpg
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=මවුසය&oldid=469682" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි