මර්ටින් වික්‍රම සිංහ (චිත්‍රය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මර්ටින් වික්‍රම සිංහ (චිත්‍රය)

උපත - මැයි 29 1890 කොග්ගල, ශ්‍රී ලංකා

මරණය - ජුලි 23 1976 (වයස 86) බණ්ඩාරවෙල, ශ්‍රී ලංකා

මාර්ටින් වික්‍රම සිංහ ඒම්.බී. ඊ (මැයි 29 1890 සිට ජුලි 23 1976) වැදගත් ශ්‍රී ලාංකික කථා රචකයෙකි.

මුල් හේතුව සොයා යාම මුලික මාතෘකාව ලෙස මාටින් වික්‍රම සිංහයන්ගෙන් ලියවිලි, සංස්කාතිය, සහ ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ ජිවි. පදනම් විය. ඔහුගේ කාර්යය විපරමට අදාල වන්න‍ේ නුතන දැනුම, ස්වභාවික හා සමාජ විද්‍යාව, සාහිත්‍යය, සාධක ශ්‍රස්ත්‍රය, කලාව, දර්ශනය විද්‍යාව, අධ්‍යාපනය, බොද්ධාගම හා තුලනාත්මක ආගම ලගාවිමට ඉක්මවා යන නොගැඹුර භාව රසය ග්‍රාම්‍ය හික්‍යාලය ශ්‍රී ලංකික පාඨකයන් හට මග පෙන්විමට සහ නොනැසි පවතින හේතුන් ඔවුන්ගේ පොදු ජාතික අත්‍යවශ්‍යතාව සහ පවතින ග්‍රාමිය පිටින හා ග්‍රාමිය සංස්කෘතිය වේ.