මයික්‍රොසොෆ්ට් ෆො‍්ෆ්‍රන්ට්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
මයික්‍රොසොෆ්ට් ෆො‍්ෆ්‍රන්ට් ලාංජනය

මයික්‍රොසොෆ්ට් ෆො‍්ෆ්‍රන්ට් is a family of line-of-business security software by Microsoft Corporation. Microsoft Forefront products protect computer networks, network servers (such as Microsoft Exchange Server and Microsoft SharePoint Server) and individual devices.[1]

Components[සංස්කරණය]

Forefront includes the following products:[2]

Client security
  • Forefront Endpoint Protection:[3]
A business antivirus software product that can be controlled over the network. Formerly known as Microsoft Forefront Client Security and Microsoft Client Protection)[4]
Server security
An anti-malware and anti-spam product that protects server computers running Microsoft Exchange Server. Formerly called Microsoft Forefront Security for Exchange Server and Sybari Antigen for Exchange
Protects server computers running Microsoft SharePoint Server from malware. Also enforces privacy-protection rules that prevent publication of documents with sensitive private information. Formerly called Forefront Security for SharePoint and Sybari Antigen for SharePoint.
A software as a service version of Forefront Protect for Exchange Server: Instead of installing a security program on the server, the customer re-routes its email traffic to the Microsoft online service before receiving them.
  • Forefront Security for Office Communications Server:[8]
Protects computers running Microsoft Office Communications Server from malware. Formerly called Antigen for Instant Messaging.
Network edge security
A server product that provides three functions: Routing, firewall and web cache. Formerly called Internet Security and Acceleration Server.
Protects network assets by encrypting all inbound access request from authorized users. Supports Virtual Private Networks (VPN) and DirectAccess. Formerly called Microsoft Intelligent Application Gateway.
Management tools

See Also[සංස්කරණය]

References[සංස්කරණය]

External links[සංස්කරණය]


සැකිල්ල:Microsoft Security Products