පැහැයන්

විකිපීඩියා වෙතින්
නිල් පාට
තද නිල් පැහැය සිට ලා නිල් පැහැය තෙක්

පාට පිලිබඳ සිද්ධාන්ත වලට අනුව පාටකට සුදු එක්කිරීමෙන් ලා පැහැය (Tint) ද පාටකට කළු එක්කිරීමෙන් තද පැහැය (Shade)ද ලැබේ. පාටක ලා පැහැය මූලික අවස්ථාවට වඩා දීප්තිමත් අතර පාටක තද පැහැය මූලික අවස්ථාවට වඩා අඳුරුය.

වර්ණ චක්‍රයෙහි ව්‍යාප්තියක් (වර්ණ ගෝලයක්).

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පැහැයන්&oldid=307053" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි