ප්‍රොට්‍රෝසෝමාවන්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

එක ෛසලිකා දේහ දරන ජීවීන් කාණ්ඩයකි.මීට අමතරව මොවුන් ප්‍රොටොල්මල්ගිල්න් මැලේරියාව , ලීෂ්මානියාව , ඇමීබා අතීසාරය බෝවේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රොට්‍රෝසෝමාවන්&oldid=445770" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි