ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:සාර්වත්‍ර හඳුන්වනයන්

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

නිවැරදි නම[සංස්කරණය]

ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවේ මෙම ප්‍රවර්ගය සඳහා නම දැන් අනන්‍ය හඳුන්වනයන් ලෙස වෙනස් කර ඇත. ගැලපෙන නම් කුමක් ද? හඳුන්වනයන් වෙනුවට වඩා හොඳ වචනයක් ඇති නේද? --Lee (talk) 05:07, 28 අප්‍රේල් 2019 (යූටීසී)Reply[reply]