ප්‍රවර්ග සාකච්ඡාව:වසර අනුව සාහිත්‍යය

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්

Page history of former ප්‍රවර්ගය:Literature by year[සංස්කරණය]

oldid date/time username edit summary
538185 2023-02-04T11:21:07Z Pinthura Pinthura විසින් [[ප්‍රවර්ගය:Literature by year]] සිට [[ප්‍රවර්ගය:වසර අනුව සාහිත්‍යය]] වෙත පිටුව ගෙන යන ලදී: Bot: Replacing category Literature by year with [[:ප්‍රවර්ගය:වසර අනුව සාහිත්‍යය|වසර අනුව සාහිත්‍යය]]