පරිශීලක සාකච්ඡාව:Supushpitha

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිංහල විකිපීඩියාවට සාදරයෙන් පිලිගනිමු ! Singhalawap (talk) 08:42, 10 ජූලි 2011 (යූටීසී)

ගොනුව:Maliyadeva college crest.jpg[සංස්කරණය]

මේකේ බලපත්‍රය වැරදියි නේ. ඉංග්‍රීසි එකේ විදිහට බලලා නිවැරදි කරන්න පුළුවන්ද? --Lee (talk) 05:53, 12 අගෝස්තු 2013 (යූටීසී)

ගොනුව:419346 174411859383547 1661197796 n.jpg[සංස්කරණය]

Dear uploader: The media file you uploaded as ගොනුව:419346 174411859383547 1661197796 n.jpg has been listed for speedy deletion because you selected a copyright license type implying some type of restricted use, such as for non-commercial use only, or for educational use only or for use on Wikipedia by permission. While it might seem reasonable to assume that such files can be freely used on Wikipedia, this is in fact not the case[1][2]. Please do not upload any more files with these restrictions on them, because images on Wikipedia need to be compatible with the Creative Commons Attribution-ShareAlike or another free license, which allow anyone to use it for any purpose, commercial or non-commercial. See our non-free content guidelines for more more information.

If you created this media file and want to use it on Wikipedia, you may re-upload it (or amend the image description if it has not yet been deleted) and use the license {{cc-by-sa-3.0}} to license it under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license, or use {{PD-self}} to release it into the public domain. Note, if you did create this file, you may want to upload it to Wikimedia Commons, which will allow the image to be accessed by all Wikimedia Foundation projects (which include the various localized versions of Wikipedia)

If you did not create this media file, please understand that the vast majority of images found on the internet are not appropriate for Wikipedia. Most content on the internet is copyrighted and the creator of the image has exclusive rights to use it. Wikipedia respects the copyrights of others - do not upload images that violate others' copyrights. In certain limited cases, we may be able to use an image under a claim of fair use - if you are certain that fair use would apply here, you may choose one of the fair use tags from this list. If no fair use rationale applies, you may want to contact the copyright holder and request that they make the media available under a free license.

If you have any questions please ask at Wikipedia:Media copyright questions. Thank you. Lee (talk) 05:01, 6 සැප්තැම්බර් 2013 (යූටීසී)

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය 2016[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියාව කෙරේ ඔබේ පවතින උනන්දුව සහ රුචිකත්වය මතපදනම්ව, 2016 විකිපීඩියා ආසියානු මාසයට එක්වන ලෙස අපි ඔබට ආරාධනා කර සිටිමු!

විකිපීඩියා ආසියානු මාසය යනු ආසියානු විකිපීඩියා ප්‍රජාවන් අතර අවබෝධය පුළුල් කරලීමේ අරමුණින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන සංස්කරණ ව්‍යාපෘතියක් වේ. 2016 නොවැම්බර් මාසයේදී ඇරඹෙන එම ව්‍යාපෘතියහි මූලික අරමුණ වන්නේ, සිංහල විකිපීඩියාව තුළ ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධ ලිපි හැරුණු විට අනෙකුත් ආසියානු රටවල් පිළිබඳව පවතින ලිපි සංඛ්‍යාව හා ඒවායේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම වේ. පසුගිය වර්ෂයේදී ලොව වටා භාෂා 43ක පැවැත්වූ විකිපීඩියා ආසියානු මාසය සඳහා ඉදිරිපත් වූ ලිපි සංඛ්‍යාව 7,000 අධිකය.

අවම වශයෙන්, අදාළ උපමාන සපුරන ලද ලිපි පහක් තනනු ලබන එක් එක් විකිපීඩියානුවා වෙත, මීට සහභාගී වන අනෙකුත් රටවල්වලින් නිර්මාණය කරන ලද විශේෂ විකිපීඩියා තැපැල්පතක්, විකිපීඩියා ආසියානු ප්‍රජාව අතර මිත්‍රත්වයේ සංකේතයක් වශයෙන් හිමිවනු ඇත.

විකිපීඩියාව තුළ දී වැඩිම ලිපි ප්‍රමාණයක් තනන විකිපීඩියානුවා/වන් "විකිපීඩියා ආසියානු තානාපති"වරයා/වරුන් ලෙස ගෞරවයට පාත්‍ර වනු ඇත.

මේ සම්බන්ධව ඔබේ අවධානය යොමුකිරීම පිළිබඳව ස්තූතියි! L Manju (talk) 10:28, 26 ඔක්තෝබර් 2016 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Supushpitha&oldid=384822" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි