පරිශීලක සාකච්ඡාව:AK Senavirathne

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පණ්ඩුකාභය රජ[සංස්කරණය]

ඔබ විසින් එක් කළ වෙනත් වෙබ් අඩවියකින් කොපි කරන ලද කොටසක්, පණ්ඩුකාභය රජ නම් ලිපියෙන් ඉවත් කළා. --Lee (talk) 15:11, 28 මැයි 2021 (යූටීසී)