පරිශීලක සාකච්ඡාව:112.135.15.64

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Please DO NOT DELETE my article.. --පසිදු කාවින්ද සාකච්ඡාව 14:33, 19 මාර්තු 2011 (යූටීසී) Please STOP your work.. --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 14:34, 19 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

If this is a shared IP address, and you didn't make the edit, consider creating an account for yourself so you can avoid further irrelevant notices.

March 2011[සංස්කරණය]

Please stop your disruptive editing. If you continue to vandalize Wikipedia, as you did at පීකේසොෆ්ට්, you may be blocked from editing. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 14:54, 19 මාර්තු 2011 (යූටීසී)

If this is a shared IP address, and you didn't make the edit, consider creating an account for yourself so you can avoid further irrelevant notices.

මෙම සංවාද පිටුව අයත් වන්නේ තවමත් ගිණුමක් තනා නැති හෝ එසේ කොට එනමුදු එය භාවිතා නොකරන හෝ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකුටය.

එබැවින්, ඔහු/ඇය හැඳින්වීමට සංඛ්‍යාත්මක IP ලිපිනය භාවිතා කිරීමට අප හට සිදුවේ. පරිශීලකයන් කිහිප දෙනෙකු විසින් මෙවැනි IP ලිපිනයක් හවුලේ පරිහරණය කරනවා විය හැක. ඔබ නිර්නාමික පරිශීලකයෙකු නම් හා ඔබ පිළිබඳ අනනුකූල පරිකථනයන් සිදුවෙන බවක් ඔබට හැ‍ඟේ නම්, අනෙකුත් නිර්නාමික පරිශීලකයන් හා සමග මෙවැනි සංකූලතා ඇතිවීම වලක්වනු වස්, කරුණාකර ගිණුමක් තැනීමට හෝ ප්‍රවිෂ්ට වීමට කාරුණික වන්න.