පරිශීලක:Shilani.IRQUE.UOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
en-3 මෙම පරිශීලකයාට  ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ
ඉහළ
අදියරකින් යුක්තව දායකත්වය 
දැක්විය හැක.
Dharma wheel.svg මෙම පරිශීලකයා බෞද්ධයෙකි


I 'm Shilani D. Dissanayake. A final year undergraduate in University of Colombo,Specializing in Sociology.

My contribution to this web site :


අපේ මිතුරු කැළ[සංස්කරණය]

Irque logo.jpg මෙම පරිශීලකයා Student.IRQUE.UOC සාමාජිකයෙකි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Shilani.IRQUE.UOC&oldid=160735" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි