පරිශීලක:MoiraMoira

    විකිපීඩියා වෙතින්

    global sysop; when around here helping out with cross wiki vandalism/spam

    "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:MoiraMoira&oldid=308790" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි