පරිශීලක:Gz260

  විකිපීඩියා වෙතින්

  Babel[සංස්කරණය]

  Wikipedia:Babel
  en-2 මෙම පරිශීලකයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මධ්‍යස්ථිත මට්ටමකින් දායකත්වය දැක්විය හැක .
  si-0 මෙම පරිශීලකයාට සිංහල භාෂාවේ
  අඩු මට්ටමෙන් වත් දායකත්වය 
  දැක්විය නොහැකිය.
  Category:Babel


  Interwikis[සංස්කරණය]

  "https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Gz260&oldid=50210" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි