පරිශීලක:රාජු/වැලිපිල්ල

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වැලිපිල්ල facebook

නිතර අවශ්‍ය වන සැකිලි-1

Wikipedia:සංස්කරණ උපදෙස්

සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය වී ඇති සැකිලි Youtube facebook

නිතර විමසන ප්‍රශ්න

නිතර අවශ්‍ය වන සැකිලි

ආශ්‍රය ==References== {{reflist}}


වාක්‍යය පෙළක ආරම්භයේදී පමණක් ක්‍රියාත්මක වන කේත විස්තරය ඔබ යතුරු ලියනය කරන දෙය ඔබට ලැබෙන ආකාරය වෙනත් පිටුවකට යළි යොමුකිරීමට යලි යොමුකිරීමක් ස්ථාපනය කරනවිට එය සෑමවිටම පිටුවෙහි පළමු පෙළ ආරම්භයේම විය යුතුය.    


#REDIRECT [[යොමු කෙරෙන පිටුව]]    


Redirect arrow without text.svg යොමු කෙරෙන පිටුව වෙනත් පිටුවක කොටසක් වෙත යළි යොමු කිරීම     

#REDIRECT [[යොමු කෙරෙන පිටුව#anchor නාමය]]    

Wikipedia:Babel
si-n මෙම පරිශිලකයාගේ මව්බස සිංහල භාෂාවයි.
en-2 මෙම පරිශීලකයාට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මධ්‍යස්ථිත මට්ටමකින් දායකත්වය දැක්විය හැක .
Category:Babel
ආයුබෝවන් !