පන්සල් හෝඩිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පාලි සහ සංස්කෘත ලිවීමට යොදාගන්නා සිංහල අකුරු මාලාවයි.
පණකුරු ගණන :16
ගතකුරු ගණන : 34

=වරනැගීම් පිල්ලම් සමග=හ්[සංස්කරණය]

මූලික අකුර මාලාව[සංස්කරණය]

පනකුරු[සංස්කරණය]

අ ආ
ඉ ඊ
උ ඌ
ඍ ඎ
ඏ ඐ
එ ඓ
ඔ ඖ
අං අඃ

ගතකුරු[සංස්කරණය]

ක ඛ ග ඝ ඬ
ච ඡ ජ ඣ ඤ
ට ඨ ඩ ඪ ණ
ත ථ ද ධ න
ප ඵ බ භ ම
ය ර ල ව
ශ ෂ ස හ ළ


ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පන්සල්_හෝඩිය&oldid=445246" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි