පත්තමෙඑනි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පත්තමෙඑනි ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පත්තමෙඑනි&oldid=389189" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි