පණ

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සතුන්ගේ ජීව භාවය ඇතිතාක් ඒතුල පණ පවතින බව පෙරදිග සමාජයන් විශ්වාසකරයි. ශාක වලට ජීවය ඇති නමුත් පන නැත.

ආශ්‍රිත ආගමික මත[සංස්කරණය]

බෞද්ධ මත[සංස්කරණය]

දැනුවත්ව සතෙකුගේ පණ නැසීම අකුසල් ගෙනදේ

ජෛන මතය[සංස්කරණය]

දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව සතෙකුගේ පණ නැසීම අකුසල් ගෙනදේ


බටහිර විද්‍යාව[සංස්කරණය]

බටහිර විද්‍යාව ජීවය පිළිබඳව මිස පණ පිළිබඳව සඳහනක් හෝ සැලකිල්ලක් නොදක්වයි.

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පණ&oldid=354800" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි