නොකියා නගරය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

සැකිල්ල:සැකිල්ල ජනාවාස

the corporation සඳහා, Nokia.බලන්න

Nokia (සැකිල්ල:Pronounced) is a city on the banks of the Nokianvirta River (Kokemäenjoki) in the region of Pirkanmaa and the province of Western Finland, some 15 km west of Tampere. As of February 2008 it has a population of 30,524.

History[සංස්කරණය කරන්න]

The origin of the name "Nokia" is obscure. In modern Finnish, noki means soot and nokia is its inflected plural, although this form of the word is rarely if ever used. The most common theory claims the name actually originates from the archaic Finnish word nois (pl. nokia) or nokinäätä ("soot marten"), meaning sable.[1] After sable was hunted to extinction in Finland, the word was applied to any dark-coated fur animal, such as the marten, which are found in the area to this day. The sable is enshrined on the Nokia coat of arms. However, later research has appeared to indicate that sables never inhabited Finland in the first place, and the name nois may actually refer to the beaver.[2]

The first literary reference to Nokia is in a 1505 document in connection with the Nokia Manor.

Nokia was the setting of one of the largest battles in the Club War, a 1596 peasant uprising against Swedish feudal lords. The peasants, armed with clubs, took up residence in Nokia Manor and won several skirmishes against the feudal cavalry, but were decisively defeated by Klaus Fleming on January 1–2, 1597. Thousands of clubmen were slain and their leader Jaakko Ilkka, who had fled, was captured a few weeks later and executed. The Club War was the last major peasant revolt in Finland, and it permanently consolidated the hold of the nation state. Much later, in the Finnish Civil War (1918), Nokia (along with neighboring Tampere) was a Socialist stronghold and saw some combat.

Nokia used to breach out to current heart of Tampere, with the Pispala area a part of Nokia's Suur-Pirkkala area. Suur-Pirkkala was eventually split into Pohjois- and Eteläis-Pirkkala (Northern and Southern). In 1938 Pohjois-Pirkkala was renamed as Nokia and Southern Pirkkala restored its original Pirkkala name. Nokia was designated as a city in 1977.

Industrial history[සංස්කරණය කරන්න]

The eponymous telecommunication giant Nokia was founded by Fredrik Idestam in 1865 as a pulp mill. The Finnish Rubber Works Ltd (Suomen Gummitehdas Oy) (founded 1898) set up a factory in Nokia in 1904. These two companies and Finnish Cable Works Ltd (Suomen kaapelitehdas Oy) amalgamated in 1967 forming Nokia Corporation. Different branches of this conglomerate were split into several companies or sold off around 1990. The rubber works still operates in Nokia as Nokian Tyres and the paper mill as Georgia-Pacific Finland Oy.

As of 2008, the telecommunication company Nokia no longer has any operations in the town of Nokia. Despite the company having been founded in Nokia, the headquarters were moved to Espoo, and the main factories are in Salo, both hundreds of kilometres south of Nokia. Almost every year, tourists come to Nokia expecting to find a great mobile phone museum, but the only connection to the company is the Nokia mansion, which is sometimes used for private parties for the company's executive staff. The town has repeatedly been asked to commemorate the company it gave birth to, but it has always declined, on the grounds that mobile phones were never produced there.[3]

Nokia does have engineering and design facilities 15 kilometers away in nearbynokia is world leading mobile supplier

Present[සංස්කරණය කරන්න]

Spa hotel Rantasipi Eden in Nokia

Today's Nokia is famous for its spa, factory shops, waterways, and events. Nokia also enjoys good road and air connections. From a religious perspective, Nokia is most well known for the charismatic Nokia Revival which began in 1990, and continues to the present through the work of Markku Koivisto and Nokia Missio.

Statistics[සංස්කරණය කරන්න]

Employed according to socio-economic station in Nokia:[4]
SES Employers
Entrepreneurs altogether 954
Higher officials 1322
Lower officials 3137
Farm workers 49
Industrial workers 2731
Other production workers 802

See also[සංස්කරණය කරන්න]

References[සංස්කරණය කරන්න]

  1. Matti Helminen. "Kuuluiko soopeli Suomen eläimistöön".  Unknown parameter |Date= ignored (|date= suggested) (help) (පින්ලන්ත)
  2. Larry Huldén: Oliko soopeli karjalainen turkiseläin? Viipurin läänin historia II. Jyväskylä 2004 (පින්ලන්ත)
  3. Aamulehti weekend supplement, August 18–19, 2007
  4. The information is based on the 1995 census. Statistics Finland, September 25, 2006

External links[සංස්කරණය කරන්න]

ඛණ්ඩාංක: 61°28′40″N 23°30′35″E / 61.47778°N 23.50972°E / 61.47778; 23.50972

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=නොකියා_නගරය&oldid=249287" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි