ද රෙස්කියු'ස් ඩවුන් අන්ඩර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


ද රෙස්කියු'ස් ඩවුන් අන්ඩර්
ගොනුව:Rescuersduposter.jpg
නියම අස්වාභාවික නිකුතු පෝස්ටරය
අධ්‍යක්ෂණය කලේ
නිෂ්පාදනය කලේThomas Schumacher
තිරචනය සිදු කලේ
රඟ පාන්නේ
සංගීතය සැපයුවේBruce Broughton
සංස්කරණය කලේMichael Kelly
Production
company
Distributed byBuena Vista Pictures
Release date
නොවැම්බර් 16, 1990 (1990-11-16)
Running time
මිනිත්තු 77
Countryඇමෙරිකාව
Languageඉංග්‍රීසි
Budgetඇ. ඩො. 37,931,000
Box officeඇ. ඩො. 47,431,461

ද රෙස්කියු'ස් ඩවුන් අන්ඩර් යනු 1990 American animated adventure film produced by Walt Disney Feature Animation and released by Walt Disney Pictures on November 16, 1990. The 29th film in the Walt Disney Animated Classics series, the film is the sequel to the 1977 animated film ද රෙස්කියු'ස්, which was based on the novels of Margery Sharp. Set in the Australian Outback, the film centers on Bernard and Bianca traveling to Australia to save a boy named Cody from a bloodthirsty poacher in pursuit of an endangered bird of prey.