දක්ෂිණ සූර්ය නිවෘත්තිය

විකිපීඩියා වෙතින්
පෘථිවිය මත විෂුවයන්හී සහ සූර්ය නිවෘත්තියන්හී
සාවේ දිනය සහ වේලාව [1]
සිද්ධිය උතුරු දිශාගත
විෂුවය
උත්තර
සූර්ය නිවෘත්තිය
දකුණු දිශාගත
විෂුවය
දක්ෂිණ
සූර්ය නිවෘත්තිය
මාසය මාර්තු ජූනි සැප්තැම්බර් දෙසැම්බර්
වසර
දිනය වේලාව දිනය වේලාව දිනය වේලාව දිනය වේලාව
2010 20 17:32 21 11:28 23 03:09 21 23:38
2011 20 23:21 21 17:16 23 09:04 22 05:30
2012 20 05:14 20 23:09 22 14:49 21 11:12
2013 20 11:02 21 05:04 22 20:44 21 17:11
2014 20 16:57 21 10:51 23 02:29 21 23:03
2015 20 22:45 21 16:38 23 08:20 22 04:48
2016 20 04:30 20 22:34 22 14:21 21 10:44
2017 20 10:28 21 04:24 22 20:02 21 16:28
2018 20 16:15 21 10:07 23 01:54 21 22:23
2019 20 21:58 21 15:54 23 07:50 22 04:19
2020 20 03:50 20 21:44 22 13:31 21 10:02

දක්ෂිණ සූර්ය නිවෘත්තිය පෘථිවියෙහි සූර්ය නිවෘත්ති දෙකින් එකකි. ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන ප්‍රකාරව බොහෝ විට සිදුවන දිනයන් වන්නේ දෙසැම්බර් 21 හෝ දෙසැම්බර් 22 වේ.

වෙනත් නම්[සංස්කරණය]

ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන ප්‍රකාරව මෙය දෙසැම්බර් මාසයේදී සිදුවන බැවින් බටහිර සංස්කෘතියෙහිදී එය, දෙසැම්බර් සූර්ය නිවෘත්තිය ලෙසින්ද හැඳින්වෙයි. අදාල ඍතුව සලකා දක්ෂිණ අනිවර්තනයෙහිදී එය ගිම්හාන සූර්ය නිවෘත්තිය ලෙසද , උත්තර නිවර්තනයෙහිදී එය ශිශිර සූර්ය නිවෘත්තිය ලෙසද හැඳින්වෙයි.

දක්ෂිණ සූර්ය නිවෘත්තිය සූර්ය වර්ෂය[සංස්කරණය]

මෙයද බලන්න: නිවර්තන වර්ෂය

ක්‍රිපූ 6000 සහ ක්‍රියු 2000 අතරතුරදී දක්ෂිණ සුර්ය නිවෘත්තිය වසරෙහි දිග දින 365 සහ පැය 5 අබිබවා ගියේ 49:30 (විනාඩි:තත්පර) සිට 50:00 දක්වා පමණකින් වන අතර සාපේක්ෂ වශයෙන් ස්ථායි බවක් දැක්වීය. ක්‍රියු 2000 වසරෙන් පසුව එය කෙමෙන් කෙටි වන්නට විය. ක්‍රියු 4000 වසරෙහිදී වැඩිපුර කාලය 48:52 වනු ලබන අතර ක්‍රියු 10000 වසරෙහිදී 46:45 වනු ඇත. [2]

සිදුවීම්[සංස්කරණය]

දක්ෂිණ සූර්ය නිවෘත්තියෙහි දින සහ වේලාවන් සාර්වත්‍ර වේලාව [3]

 • 2000-12-21 13:37
 • 2001-12-21 19:21
 • 2002-12-22 01:14
 • 2003-12-22 07:04
 • 2004-12-21 12:42
 • 2005-12-21 18:35
 • 2006-12-22 00:22
 • 2007-12-22 06:08
 • 2008-12-21 12:04
 • 2009-12-21 17:47
 • 2010-12-21 23:38
 • 2011-12-22 05:30
 • 2012-12-21 11:12
 • 2013-12-21 17:11
 • 2014-12-21 23:03
 • 2015-12-22 04:48
 • 2016-12-21 10:44
 • 2017-12-21 16:28
 • 2018-12-21 22:23
 • 2019-12-22 04:19
 • 2020-12-21 10:02

මානව සංස්කෘතිය[සංස්කරණය]

දින දසුන්[සංස්කරණය]

රේඛා සටහන් වල දැක්වෙන රූප තුලින් පෙන්නුම් කරනුයේ, දක්ෂිණ සූර්ය නිවෘත්තියෙහි සත්‍ය වාර්ෂික වේලාව විෂයයෙහි ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුන හා පර්සියානු ජලාලි දින දසුන අතර වෙනස් කම් වෙති. දෝෂය වෙනස් වන්නේ වසරකට දින 1/4 කට මඳක් අඩුවෙනි; ග්‍රෙගෝරියානු දින දසුනෙහි මෙම දෝෂය නිවැරැදි කරනුයේ, සෑම 4වන වසරකට වරක්ම අධික අවුරුද්දක් භෘවිතා කිරීමෙන්, සෑම වසර 400 වරක් එවැනි නිවැරැදි කිරීම් තුනක් නොසලකාහැරීමෙන්, දින දසුන් වසරක සාමාන්‍ය දිග, දින 365 97/400 බවට පත් කරලීමෙනි; ඒ අතර පර්සියානු දින දසුනෙහිදී, සෑම අටවන අධික අවුරුදු -වක්‍රයක්ම වසර 5 දක්වා දිගු කරමින්, සාමාන්‍යය දින 365 8/33 බවට පත් කරලීමෙන්, ග්‍රෙගෝරියානු සාමාන්‍යයට වඩා, සෑම වසර 13200 වරක් එක් දිනකින් කෙටි කරලයි.

සූර්ය නිවෘත්තිය දිනය හා ප්‍රමාදතම හිරු නැගීම එකම නොවන අතර මේ දෙකම හා වේලාසනින්ම හිරු බැසීමේ දිනය එකම නොවෙති. පෘථිවිය එහි සූර්ය කක්ෂ පථයෙහි චලනය වන බැවින්, සෑම සූර්ය දිනයකට වරක් එක් සම්පූර්ණ භ්‍රමණයකට වඩා සිදුකිරීමට පෘථිවියට සිදුවෙයි. පෘථිවියෙහි කක්ෂය ඉලිප්සාකාර බැවින්, එහි කක්ෂය ඔස්සේ පෘථිවිය ගමන් කරන වේගය විචලනය වෙයි. මෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින්, වසර පුරාවට සූර්ය දවස් එකම දිග නොලබයි. මෙය නිවැරැදි කිරීමට, "මධ්‍යන්‍ය වේලාව" එක් ක්‍රමයක් වන අතර, සැම දිනකටම එකම දිගක්, එනම් පැය 24 ලබා දෙයි. උපරිම නිවැරැදි කිරීම (බලන්න වේලා සමීකරණය) සාමාන්‍යය මතට විනාඩි ± 15 වන නමුදු එහි අගය සූර්ය නිවෘත්තිය අබියස මහත් වේගයකින් වෙනස් වෙයි. මධ්‍යන්‍ය වේලාව නොව සූර්ය වේලාව භාවිතා කලේ නම්, ප්‍රමාදතම හිරු නැගීම සහ වේලාසනම හිරු බැසීම මෙන්ම කෙටිම දිනයද සූර්ය නිවෘත්තියෙහිදී සිදු වෙයි.

සිහිකිරීම්[සංස්කරණය]

මෙයද බලන්න: ශිශිර සූර්ය නිවෘත්තිය

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

 1. එක්සත් ජනපද නාවුක නිරික්ෂණාගාරය (2010-06-10). "අර්ත්ස් සීසන්ස්: එක්විනොක්සර්ස්, සොල්ස්ටිසර්ස්, රෙිහීලියන්, ඇන්ඩ් ඇපීලියන්, 2000-2020".
 2. Bromberg, Irv. "සෝලා ඉයර් ලෙන්ත් වේරියේෂන්ස් ඔන් අර්ත්" (PDF). ටොරෙන්ටෝ විශ්වවිද්‍යාලය, කැනඩාව. සම්ප්‍රවේශය 21 දෙසැම්බර් 2012.
 3. අර්ත්ස් සීසන්ස් — නේවල් ඕෂවොග්‍රාෆි පෝර්ටල්