තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව
ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුවේ දෙපාර්තමේන්තුව
අයත්වන අමාත්‍යංශය සන්නිවේදන සහ තොරතුරුතාක්‍ෂණ
දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානියාගේ තනතුර තැපැල්පති
[http://www.slpost.gov.lk වෙබ් අඩවිය]


ශ්‍රී ලංකා තැපැල් යන නාමය යටතේ ශ්‍රී ලාංකික රජයේ තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියාත්මක වේ.