තව දුරටත්...

විකිපීඩියා වෙතින්


එන්ජින් බයාරිං ගෙවීයාමේ ලකුණු.

                                                                                                                                                  බොහෝ හේතු සාධක එන්ජින් බෙයාරිං අසමත් වීමට හේතුවේ.එනම් ඔබ දනුවත් විය යුතු සමහර රෝග ලක්ෂණ අතර,මින් පළමුව ඔබේ එන්ජිම පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් පෙන්නුම් කරන්නේ නම්, ඔබ හැකි ඉක්මනින් සුදුසුකම් ලත් කාර්මිකයෙකු වෙත ඔබගේ වාහනය යොමුකල යුතුවේ,එය වෙනත් එන්ජින් අලුත්වැඩියා කිරීමකට බොහෝවිට හේතුවීමක් වියහැකි බැවින්, නරක බෙයාරිං මුල් අවස්ථාවේදී හඳුනා ගැනීම මගින් ගැටලුව අවමකර ඔබගේ කාලය සහ මුදල් ඉතිරි කර ගත හැක.
                                                              එන්ජින් බෙයාරිං ගෙවීයමේ ලක්ෂණ                                        

ඔබගේ වාහනයේ මේන් බයාරිං හෝ කනෙක්ටිං රොඩ් බෙයාරිං ගෙවී ඇත්නම්නම්,ඔබේ මෝටර් රථය සාමාන්න්‍යයෙන් පොදු රෝග ලක්ෂණ කිහිපයක් හෝ සියල්ලම පෙන්නුම්කරනු ඇත.

1)නොකිං නොයිස්.

ඔබේ මෝටර් රථය එන්ජිම පණගන්වා ගමන් ආරම්භ කීරීම මත,මෙවැනි ශබ්දයක් ඇසේනම් මෙයින් ඔබට එන්ජින් බයාරිං ගෙවීඇති බවට හදුනාගත හැක.

2)අඩු ඔයිල් පීඩනය.

මෙයින් පෙන්නුම්කරන්නේ බයාරිං අසාර්ථක වීමට පටන් ගෙන තිබේ (හෝ අසමත් වී ඇත).මෙය පළමු වෙන්ම වාහනය ආරම්භ මත සාමාන්යයෙන් වැඩි පැහැදිලිය. බොහෝ අවස්ථාවලදී දෝෂ සහිත කනෙක්ටිං රොඩ් ⁣බෙයාරිං ගෙවීයමේ දෝෂයකදී ඩෑෂ් බෝඩය මත "චෙක් එන්ජින් ඔයිල්" දර්ශනය ආලෝකය කිරීමට හේතු වනු ඇත. එන්ජිම විනාඩි කිහිපයක් දිවීමෙන් පසු කෙසේ වෙතත්, ඉසිලුම් සමග ප්‍රශ්නය බරපතලකම මත පදනම්ව, "චෙක් එන්ජින් ඔයිල්"දර්ශන ආලෝකය නිවී යාම නොවීම සිදුවියහැකි බව මතක තබාගන්න.

                                                                                           ඔබේ මෝටර් රථය එන්ජිම තෙල් පීඩනය පාලනය හා එන්ජින් තෙල් පරිභෝජනය නියාමනය සඳහා වගකිව යුතු වේ. ගෙවුණු හෝ හානිවුණු පිස්ටන් හෝ පිස්ටන් රිං සාමාන්යයෙන් ගැටලු අසීමිත සංඛ්‍යවකට හේතු වනු ඇත, සහ එන්ජින් අලුත්වැඩියා කිරීම(Engine overhaul) සඳහා අවශ්‍ය වනු ඇත. ඒමෙන්න ඔබේ වාහනය පිස්ටන් රිං බැදී( Fried)ඇතැයි අදහස් කල හැකි බවටඅනතුරු ඇඟවීමේ සංඥා කිහිපයක්.

හානි වුණූ පිස්ටන් රිං පොදු රෝග ලක්ෂණ.

ඔබේ මෝටර් රථය ඇන්ජිමේ පිස්ටන් මුදු ගැටළු බොහෝ විට වාහන අඩු සම්පීඩන සමග වෙනත් ප්‍රශ්ණ හා සමාන රෝග ලක්ෂණ හෝ ලකුණු පෙන්වයි. පහත සඳහන් ලක්ෂණ සැමවිටම වැරදි පිස්ටන් මුදු අදාල කර නොමැතී නමුත් ඔබට පිස්ටන් මුදු පරික්ෂා කර බැලිය යුතු බවට සහ ඒවා මරුකිරමට අවශ්‍ය බවට හොඳ සධක වේ. පොදුවේ හොඳ මෙන්න නරක පිස්ටන් මුදු සඳහා වඩාත් පොදු රෝග ලක්ෂණ පහත වේ:

1)සුදු හෝ අලු පැහැති පිටාර දුම 2)අධික තෙල් පරිභෝජනය. 3)ත්වරණය අඩු බලය. 4)බලය සමස්ත පාඩුව හෝ දුර්වල කාර්ය සාධනය.

                                                           ඔබ ඔබගේ වාහනය වැරදි පිස්ටන් මුදු ඇතැයි හෝ ඔබේ වාහනය ඉහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ කිසිවක් නොපෙන්වයි බවට විශ්වාස කරනවා නම්, ඔබ ඔබේ මෝටර් රථයේ එන්ජින් කොම්ප්‍රෙෂන් ටෙස්ට් එකක් කිරීමට අවශ්‍ය වනු ඇත.මේ සඳහා පලපුරුදු සහතිකලත් කාර්මිකයෙකු හෝ සේවා ආයතතනයකට යොමුකිරීමෙන් එන්ජින් කාර්මික දෝෂය හඳුනාගෙන පිළියම් යෙදිය යුතුවේ.

(චන්ද්‍රසිරි ජයවික්‍රම විසිනි)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තව_දුරටත්...&oldid=467471" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි