ටැංජන අගය

විකිපීඩියා වෙතින්
(ටෑංජන වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ටැංජන අගය හෙවත් ටෑන් අගය යනු යම්කිසි කෝණයක් සඳහා ගණනය කරනු ලබන ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතයකි. මෙය දත්ත ගොනු සඳහා වන මෘදුකාංගවල ද පැතුරුම්පත් සඳහා වන මෘදුකාංගවාල ද තවත්නොයෙක් පරිගණක භාෂාවල ද ත්‍රිකෝණමිතික ශ්‍රිතයක් ලෙසින් දක්නට ලැබේ. මෙම අනුපාතය තේරුම් ගැනීම සඳහා ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක් භාවිතා කළ යුතුය.

Triangle rectangle.png

ඉහත දැක්වෙන ABC ත්‍රිකෝණයේ ABC කෝණය α වන අතර ACB කෝණය β බව රූපයෙන් පැහැදිලි වනු ඇත. එසේම CAB කෝණය අංශක 90ක් බැවින් මෙය ඍජු කෝණී ත්‍රිකෝණයක් සේ සැලකේ.

යම්කිසි කෝණයක ටැංජන අගය යනු එම කෝණය සහිත ඍජුකෝණී ත්‍රිකෝණයක එම කෝණයට විරුද්ධ පාදය එහි බද්ධ පාදයෙන් බෙදූ විට ලැබෙන ප්‍රතිඵලයයි.

එනම් ටැංජන අගය = විරුද්ධ පාදය / බද්ධ පාදය

මෙම නීතිය ABC හා ACB යන කෝණවලට යෙදූ විට

ටෑන් α = AC / AB හා ටෑන් β = AB / AC බව පැහැදිලි වනු ඇත. කෝණය අංශකවලින් දී ඇති විට, විශේෂ කෝණ කිහිපයක ටෑන් අගයයන් පහත දැක්වේ.


ටෑන් 0 =


ටෑන් 30 =


ටෑන් 45 =


ටෑන් 60 =


ටෑන් 90 අනන්තයට එළඹේ යැයි සලකනු ලැබේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ටැංජන_අගය&oldid=66618" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි