ජොහෝර්-සිංගප්පූරු දිය මං කඩ

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ජොහෝර්–සිංගප්පූරු දිය මං කඩ (මැලේ: Tambak Johor) යනු, මලයාසියාවේ ජොහෝර් බාරු නගරය සහ සිංගප්පූරුවේ වුඩ්ලන්ඩ්ස් සුළු නගරය සම්බන්ධ කරමින් ජොහෝර් සමුද්‍ර සන්ධිය හරහා දිවෙන මීටර-1,056 දිගැති දිය මං කඩකි.