චාලට්ස් වෙබ් 2: විල්බර්ස් ග්රෙයිට් ඇඩ්වෙන්චර්

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


චාලට්ස් වෙබ් 2: විල්බර්ස් ග්රෙයිට් ඇඩ්වෙන්චර්
ගොනුව:Charlotte's Web 2- Wilbur's Great Adventure FilmPoster.jpeg
DVD cover
අධ්‍යක්ෂණය කලේMario Piluso
නිෂ්පාදනය කලේJames Wang
තිරචනය සිදු කලේElana Lesser
Cliff Ruby
මෙය මත පදනම් වෙයිඊ. බී. වයිට් විසින් රචිත
Characters
රඟ පාන්නේJulia Duffy
David Berón
Charlie Adler
Amanda Bynes
සංගීතය සැපයුවේMichael Tavera
සංස්කරණය කලේChristopher Hink
Distributed byParamount Home Entertainment (USA)
Universal Studios Home Entertainment (non-USA)
Release date
මාර්තු 18, 2003 (2003-03-18)
Running time
මිනිත්තු 79
Countryඇමෙරිකාව
Languageඉංග්‍රීසි

චාලට්ස් වෙබ් 2: විල්බර්ස් ග්රෙයිට් ඇඩ්වෙන්චර් යනු 2003 American direct-to-video animated film, and the sequel to the 1973 film චාලට්ස් වෙබ්. It was produced by Paramount Pictures, Universal Pictures, Universal Cartoon Studios, and Nickelodeon; and distributed by Paramount Home Entertainment in North America and Universal Studios Home Entertainment overseas.