චාලට්ස් වෙබ් 2: විල්බර්ස් ග්රෙයිට් ඇඩ්වෙන්චර්

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


චාලට්ස් වෙබ් 2:
විල්බර්ස් ග්රෙයිට් ඇඩ්වෙන්චර්
ගොනුව:Charlotte's Web 2- Wilbur's Great Adventure FilmPoster.jpeg
DVD cover
අධ්‍යක්ෂණය කලේMario Piluso
නිෂ්පාදනය කලේJames Wang
තිරචනය සිදු කලේ
  • Elana Lesser
  • Cliff Ruby
මෙය මත පදනම් වෙයිඊ. බී. වයිට් විසින් රචිත
Characters created
රඟ පාන්නේ
සංගීතය සැපයුවේMichael Tavera
සංස්කරණය කලේChristopher Hink
Production
company
Distributed by
Release date
මාර්තු 18, 2003 (2003-03-18)
Running time
මිනිත්තු 79
Countryඇමෙරිකාව
Languageඉංග්‍රීසි

චාලට්ස් වෙබ් 2: විල්බර්ස් ග්රෙයිට් ඇඩ්වෙන්චර් යනු 2003 American animated ඩිරෙක්ට්-ටු-වීඩියෝ adventure film, and the sequel to the 1973 film චාලට්ස් වෙබ්, which was based on the children's novel එම නමම සහිත by ඊ. බී. වයිට්. It was produced by Paramount Pictures (as the logo is seen on worldwide releases), Universal Cartoon Studios (as the logo is seen on international releases), and Nickelodeon; and distributed by Paramount Home Entertainment in North America and Universal Studios Home Entertainment overseas.