චාරුලතා

විකිපීඩියා වෙතින්

Charulata
ගොනුව:CharulataG.jpg
A poster for Charulata.
අධ්‍යක්ෂණයSatyajit Ray
නිෂ්පාදනයR.D.Bansal
තිර රචනයSatyajit Ray
රංගන ශිල්පීන්Soumitra Chatterjee,
Madhabi Mukherjee,
Sailen Mukherjee,
Syamal Ghosal
සංගීතයSatyajit Ray
සිනෙමාරූපණයSubrata Mitra
චිත්‍රාගාරයR.D.Bansal & Co.
බෙදා හරින ලද්දේEdward Harrison (US)
නිකුත්වූ දිනය(න්)17 අප්‍රේල් 1964 (1964-04-17)
දිවෙන කාලය117 minutes
රටIndia
භාෂාවBengali

Charulata (බෙංගාලි: চারুলতা Cārulatā; in English also known as The Lonely Wife) is a 1964 Indian drama film written and directed by Satyajit Ray based upon the 1901 novella Nastanirh ("The Broken Nest") by Rabindranath Tagore. It features Soumitra Chatterjee, Madhabi Mukherjee and Sailen Mukherjee. The film is considered one of Ray’s highest achievements.

Both the first and the last scenes are critically acclaimed. The first scene, with almost no dialogues shows Charu's loneliness and how she looks at the outside world through the binoculars. In the last scene when Charu and her husband are about to come closer and hold their hands the screen freezes. This has been described as a beautiful use of freeze frame in cinema.[1]

Plot[සංස්කරණය]

Charulata is based on a story by Rabindranath Tagore, Nastanirh (the Broken Nest) and set in Calcutta in the late nineteenth century. The Bengali Renaissance is at its peak and India is under British rule. The film revolves around Charulata (Charu) (Madhabi Mukherjee), the intelligent and beautiful wife of Bhupati (Sailen Mukherjee). He edits and publishes a political newspaper. Bhupati is an upper-class Bengali intellectual with a keen interest in politics and the freedom movement.

Charu is interested in the arts, literature and poetry. Though Bhupati loves his wife, he has no time for her. She has little to do in the house run by a fleet of servants. Sensing her boredom, Bhupati invites Charu's elder brother Umapada and his wife Manda to live with them. Umapada helps in running the magazine and the printing press. Manda, with her silly and crude ways, is no company for the sensitive and intelligent Charulata.

Amal (Soumitra Chatterjee), Bhupati's younger cousin, comes to visit. Bhupati asks him to encourage Charu's cultural interests. Amal is young, handsome and in the same age group as Charu. He has literary ambitions and shares her interests in poetry. He provides her with much needed intellectual companionship and attention. An intimate and teasing friendship develops between Charulata and Amal. There is a hint of rivalry when she publishes a short story on her own without his knowledge, following his publishing of a poem that she had forbidden him from getting published. He realizes that Charulata is in love with him but is reluctant to reciprocate due to the guilt involved.

Meanwhile, Charu's brother and sister-in-law swindle Bhupati of his money and run away. It destroys Bhupati's newspaper and the press. The episode shatters Bhupati who admits his hurt to Amal. He tells Amal that now Amal is the only one he can trust.

Amal is overcome with the guilt of betraying his cousin. He is also uncomfortable with Charu's higher intellect that he has helped nurture. He leaves unannounced to marry and go to England for higher studies. He leaves behind a letter to Charu.

Charu is heartbroken but hides her disappointment. Bhupati accidentally enters her room and finds her crying over Amal. Bhupati realizes Charu's feelings for Amal. He is broken, shocked and bewildered by it.

He rushes out of the house and wanders aimlessly in his carriage. On his return, Charu and Bhupati make a hesitant gesture to reach out, but their extended hands remain frozen in a tentative gesture.

Cast[සංස්කරණය]

Production[සංස්කරණය]

Charulata is based on the 1901 novella Nastanirh (The Broken Nest) by Bengali author Rabindranath Tagore.[2] Ray later said that he liked the novella because "it has a western quality to it and the film obviously shares that quality. That's why I can speak of Mozart in connection with Charulata quite validly."[3] Ray decided to set the film in the 1880s instead of in 1901 and spent many months researching the historical background. For the first time in his career he worked without a deadline both during pre-production and during the shooting.[4] Ray worked closely with art director Bansi Chandragupta and no interior scene was shot on location. All sets were either built or remodeled to accurately portray India in the 1880s. Ray cast Indian actress Madhabi Mukherjee in the role of Charulata, but had difficulty with her owing to her addiction to chewing paan, which stained her teeth black. Because of this Ray had to be careful about what camera angles he used to film her.[5] Ray once called Charulata his favourite of his own films.[6]

Reception[සංස්කරණය]

Charulata holds one of the highest ratings for an Indian film in Rotten Tomatoes, a 96% rating based on 26 reviews with an average rating of 9.2/10.[7] It has been widely regarded as one of the finest films made in Indian cinema history, and has won wide critical acclaim overseas as well.

In Sight and Sound, Penelope Houston praised the film, stating that "the interplay of sophistication and simplicity is extraordinary".[8] A review in The New York Times said that the film "moved like a majestic snail, as do all Ray films".[6] In 1965, The Times of London remarked upon the film's depiction of values that seemed influenced by the English, stating that "this stratum of Indian life was more English than England".[6]

Much to Ray's dismay, the film was rejected at Cannes, a move which was protested by the likes of David Lean and Ingmar Bergman.[9] The film is, supposedly, also an all-time favourite of Jean-Luc Godard.[9]

It was shown as part of the Cannes Classics section of the 2013 Cannes Film Festival.[10] It was awarded Best Director by the Berlin Film Festival.[11]

On the occasion of birth centenary of Ray, senior journalist B.M.Hanif of Prajavani newspaper had reported on 21 May 2020 that speculations were rife at the time of release that the story was based on the life of Rabindranath Tagore, his brother Jyotirindranath Tagore (who was 12 years elder to him) and his sister in law Kadambari Devi (who was 2 years elder to him) considering the fact that the story takes place in 1879-80 when Rabindranath was 19 years old and that Kadambari Devi committed suicide four months after Rabindranath was married at the age of 23 in 1883 to the 9 or 11 year old Mrinalini Devi.[12]

Preservation[සංස්කරණය]

The Academy Film Archive preserved Charulata in 1996.[13]

Awards[සංස්කරණය]

Tribute[සංස්කරණය]

ගොනුව:Charulata1.jpg
Reversal of the gaze, Charulata (Madhabi Mukherjee), sitting on her swing and looking at Amal

The film contains a famous scene in which Charu (Madhabi Mukherjee) sings Rabindranath Tagore's song "Fule Fule Dhole Dhole" on a swing, while looking at Amal (Soumitra Chatterjee). The scene is referenced in the Bollywood film Parineeta during the song sequence, Soona Man Ka Aangan. Indeed, Parineeta 's Lalita (Vidya Balan) is dressed to resemble Nastanirh/Charulata 's Charu. Furthermore, Parineeta is based upon the novel Parineeta by Sarat Chandra Chattopadhyay who was a noted contemporary of Tagore (and who also wrote novels concerned with social reform).[15][16]

Home media[සංස්කරණය]

In 2013, The Criterion Collection released a restored high-definition digital transfer and new subtitle translations.[17]

References[සංස්කරණය]

 1. Ray, Satyajit (2015). Prabandha Sangraha. Kolkata: Ananda Publishers. pp. 43–48. ISBN 978-93-5040-553-6.
 2. Robinson, Arthur. Satyajit Ray: The Inner Eye. Los Angeles: University of California Press. 1989. ISBN 0-520-06905-6. pp. 159.
 3. Robinson. pp. 160.
 4. Robinson. pp. 161.
 5. Robinson. pp. 162.
 6. 6.0 6.1 6.2 Robinson. pp. 157.
 7. "Charulata (1964)". Rotten Tomatoes (ඉංග්‍රීසි බසින්).
 8. Robinson. pp. 156.
 9. 9.0 9.1 [1]
 10. "Cannes Classics 2013 line-up unveiled". Screen Daily. සම්ප්‍රවේශය 30 April 2013.
 11. Malcolm, Derek (22 August 2014). "Charulata". London Evening Standard. p. 43.
 12. http://epaper.prajavani.net
 13. "Preserved Projects". Academy Film Archive.
 14. "Berlinale 1965: Prize Winners". berlinale.de. සම්ප්‍රවේශය 20 February 2010.
 15. Gupta, Pratim D. (11 June 2005). "The Telegraph - Calcutta : Nation". Calcutta, India: Telegraphindia.com. සම්ප්‍රවේශය 31 May 2011.
 16. "Magazine / Lifestyle : Something new, something old". Chennai, India: The Hindu. 7 August 2005. 17 September 2006 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 31 May 2011.
 17. "Charulata: "Calm Without, Fire Within" – From the Current – The Criterion Collection". සම්ප්‍රවේශය 19 March 2015.

Further reading[සංස්කරණය]

External links[සංස්කරණය]

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=චාරුලතා&oldid=591989" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි