චන්ද්‍රා ඇම්බුල්දෙනිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
චන්ද්‍රා ඇම්බුල්දෙනිය
Chandra Embuldeniya .jpg
උපත
නිවහනශ්‍රී ලංකාව
ජාතිකත්වයශ්‍රී ලංකාව ශ්‍රී ලාංකික
අධ්‍යාපනයනාලන්දා විද්‍යාලය, කොළඹ
සංගණ්‍ය වන්නේහිටපු ප්‍රථම උප කුලපති ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය බදුල්ල

ආචාර්ය චන්ද්‍රා ඇම්බුල්දෙනිය (ඉංග්‍රීසි: Chandra Embuldeniya) යනු හිටපු ප්‍රථම ඌව වෙල්ලස්ස විශ්ව විද්‍යාලය බදුල්ල උප කුලපති වරයායි.

ආචාර්ය චන්ද්‍රා ඇම්බුල්දෙනිය කොළඹ නාලන්දා විද්‍යාලයයේ ආදි සිසුවෙකි.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]