ගොනුව:Yahoo! logo.svg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(SVG ගොනුව, නාමමාත්‍රිකව 512 × 121 පික්සල්, ගොනු විශාලත්වය: 14 කි.බ.)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය
English: The new Yahoo! logo effective September 5, 2013.
Français : Logo de Yahoo! depuis le 5 septembre 2013
දිනය
මූලාශ්‍රය SVG recreation of version from http://pressroom.yahoo.net/pr/ycorp/photo.aspx (click on the "Logos and Product Images" thumbnail)
කර්තෘ Yahoo! Inc.

බලපත්‍රීකරණය

Public domain
This image consists only of simple geometric shapes or text. It does not meet the threshold of originality needed for copyright protection, and is therefore in the public domain. Although it is free of copyright restrictions, this image may still be subject to other restrictions. See WP:PD#Fonts and typefaces or Template talk:PD-textlogo for more information.
Trademarked
This work includes material that may be protected as a trademark in some jurisdictions. If you want to use it, you have to ensure that you have the legal right to do so and that you do not infringe any trademark rights. See our general disclaimer.
This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required. See Commons:Licensing for more information.

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්02:19, 31 ඔක්තෝබර් 2017 02:19, 31 ඔක්තෝබර් 2017වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය512 × 121 (14 කි.බ.)Corkythehornetfancoding
15:33, 9 සැප්තැම්බර් 2013 15:33, 9 සැප්තැම්බර් 2013වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,000 × 233 (36 කි.බ.)AxG=={{int:filedesc}}== {{Information |description={{en|The new '''Yahoo!''' logo effective September 5, 2013.}}{{fr|Logo de ''Yahoo!'' depuis le 5 septembre 2013}} |date=2013-09-09 |source=SVG recreation of version from http://pressroom.ya...

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

පාරදත්ත

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Yahoo!_logo.svg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි