ගොනුව:Pope Alexander Vi.jpg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(780 × 1,031 පික්සල, ගොනු විශාලත්වය: 191 කි.බ., MIME ශෛලිය: image/jpeg)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

කලාකරු
creator QS:P170,Q5186477
මාතෘකාව
Portrait of Pope Alexander VI.
මාන Height: 59 cm; Width: 44 cm
dimensions QS:P2048,59U174728;P2049,44U174728
institution QS:P195,Q913058
මූලාශ්‍රය/ඡායාරූප ශිල්පියා http://www.comune.fe.it/diamanti/mostra_lucrezia/quadri/q08.htm
Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

බලපත්‍රීකරණය

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


This work is in the public domain in the United States because it was published (or registered with the U.S. Copyright Office) before January 1, 1924.

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්10:50, 12 මැයි 2017 10:50, 12 මැයි 2017වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය780 × 1,031 (191 කි.බ.)HohumClearer version
23:50, 8 සැප්තැම්බර් 2013 23:50, 8 සැප්තැම්බර් 2013වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය600 × 793 (257 කි.බ.)SoerfmLevels
14:21, 19 අගෝස්තු 2008 14:21, 19 අගෝස්තු 2008වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය600 × 793 (222 කි.බ.)QWerk{{Information |Description={{en|1=Portrait of Pope Alexandre VI. Painting locates at Corridoio Vasariano (museum) in Florence (Firenze), Italy. Measures of painting: 59 x 44 cm.}} |Source=http://www.comune.fe.it/diamanti/mostra_lucrezia/quadri/q08.htm |Au

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Pope_Alexander_Vi.jpg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි