ගොනුව:Hr-Republika Hrvatska.oga

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Hr-Republika_Hrvatska.oga(Ogg Vorbis ශ්‍රව්‍ය ගොනුව, ප්‍රවර්තනය 1.8තත්, 108 kbps)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය
Čeština: Výslovnost Republika Hrvatska
English: Pronunciation of Republika Hrvatska
දිනය (original upload date)
මූලාශ්‍රය Originally from en.wikipedia; description page was here.
කර්තෘ
Čeština: originální uploader byl PopStevo na en.wikipedia
අවසරය
(මෙම ගොනුව නැවත භාවිතා කරමින්)
Public domain මෙම කාර්යය එහි කර්තෘ, PopStevo at ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියා, විසින් public domain වෙත නිදහස් කර ඇත. එය ලෝක ව්‍යාප්තව අදාළ වේ.
සමහර රටවල මෙය අනීතික විය හැකිය. එසේ වුවහොත්;
නීතියෙන් යම් කොන්දේසියක් පනවා ඇති නම් හැරෙන්නට කිසිදු කොන්දේසියකින් තොරව ඕනෑම ප්‍රයෝජනයක් සඳහා මෙම කාර්යය භාවිතා කිරීමේ අයිතිය PopStevo විසින් ලබා දෙයි.

ප්‍රකෘති පැටවුම් ලොගය

(All user names refer to en.wikipedia)

  • 2007-01-04 17:43 PopStevo 0×0×0 (24081 bytes)
  • 2007-01-04 17:38 PopStevo 0×0×0 (29675 bytes)

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්10:23, 27 ජූලි 2007
1.8තත් (24 කි.බ.)Sevela.p{{Information |Description={{cs|Výslovnost '''Republika Hrvatska'''}}{{en|Pronunciation of '''Republika Hrvatska'''}} |Source={{cs|Původně z [http://en.wikipedia.org en.wikipedia]; popisná stránka byla [http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Image

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

පාරදත්ත

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Hr-Republika_Hrvatska.oga" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි