ගොනුව:Flag of Switzerland.svg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(SVG ගොනුව, නාමමාත්‍රිකව 1,000 × 1,000 පික්සල්, ගොනු විශාලත්වය: 281 බ)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය
Rumantsch: Bandiera de la Svizra
العربية: ar:علم سويسرا
Brezhoneg: Banniel Suis
Latina: Vexillum Helvetiae
Slovenščina: Zastava Švice
Українська: Прапор Швейцарії
Tiếng Việt: Quốc kỳ Thụy Sỹ
Volapük: Stän Jveizäna
中文: 瑞士國旗
දිනය
මූලාශ්‍රය PDF Colors Construction sheet
කර්තෘ User:Marc Mongenet

Credits:

අවසරය
(මෙම ගොනුව නැවත භාවිතා කරමින්)
Public domain This image of simple geometry is ineligible for copyright and therefore in the public domain, because it consists entirely of information that is common property and contains no original authorship.
Heptagon
Insignia
This image shows a flag, a coat of arms, a seal or some other official insignia. The use of such symbols is restricted in many countries. These restrictions are independent of the copyright status.
අනෙකුත් අනුවාදයන්

File:Flag of Switzerland (Pantone).svg (for the stated Pantone shade of 485)

Other versions

Dependent image

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න
දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්08:00, 19 ජූනි 2010 08:00, 19 ජූනි 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය1,000 × 1,000 (281 බ)Zscout370Increase basic size, use viewbox.
20:26, 23 පෙබරවාරි 2010 20:26, 23 පෙබරවාරි 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය320 × 320 (277 බ)Zscout370Reverted to version as of 20:33, 15 February 2010 (File:Flag of Switzerland (Pantone).svg uploaded, so users can pick)
05:20, 16 පෙබරවාරි 2010 05:20, 16 පෙබරවාරි 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය320 × 320 (280 බ)Reisiowe don't work for the swiss government / aren't we trying to represent _real_ flags?
20:33, 15 පෙබරවාරි 2010 20:33, 15 පෙබරවාරි 2010වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය320 × 320 (277 බ)Zscout370I received another copy of the Swiss Government design manual; they stated for online use, the arms and flag must be #ff0000.
22:19, 30 නොවැම්බර් 2009 22:19, 30 නොවැම්බර් 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය320 × 320 (280 බ)Zscout370At a conference I went to, I was handed Swiss Army Regulation 51.340 D, about Swiss military flags. A construction sheet was provided and, while we had the cross sizes correct, it was loo large in accordance with the flag size. The cross is 20x20 on a fla
21:11, 10 අගෝස්තු 2009 21:11, 10 අගෝස්තු 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය300 × 300 (280 බ)Zscout370Reduce code
16:52, 20 අප්‍රේල් 2009 16:52, 20 අප්‍රේල් 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය300 × 300 (551 බ)Wright.one2nd correction
16:45, 20 අප්‍රේල් 2009 16:45, 20 අප්‍රේල් 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය300 × 300 (550 බ)Wright.onecorrected code
16:42, 20 අප්‍රේල් 2009 16:42, 20 අප්‍රේල් 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය300 × 300 (554 බ)Wright.oneFixed "No Character encoding declared at document level"
06:36, 25 නොවැම්බර් 2008 06:36, 25 නොවැම්බර් 2008වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය300 × 300 (533 බ)FibonacciSimplified code.
(අලුත්ම | පැරණිම) (නවීන 10 | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

මෙම ගොනුවට ලිපි 52 ක් බැඳේ:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පාරදත්ත

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Flag_of_Switzerland.svg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි