ගොනුව:Firma Descartes.svg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

මුල් ගොනුව(SVG ගොනුව, නාමමාත්‍රිකව 116 × 25 පික්සල්, ගොනු විශාලත්වය: 34 කි.බ.)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

විස්තරය
English: the signature of René Descartes
Español: firma autógrafa de René Descartes
දිනය (UTC)
මූලාශ්‍රය
කර්තෘ


Applications-graphics.svg
This is a retouched picture, which means that it has been digitally altered from its original version. Modifications: svg. The original can be viewed here: Firma Descartes.jpg. Modifications made by Addicted04.

Public domain

This work is in the public domain in its country of origin and other countries and areas where the copyright term is the author's life plus 100 years or less.


Dialog-warning.svg You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

Public domain
This signature is believed to be ineligible for copyright and therefore in the public domain because it falls below the required level of originality for copyright protection both in the United States and in the source country (if different). In this case, the source country (e.g. the country of nationality of the signatory) is believed to be ප් රංශය.
Note that this tag cannot be used on all signatures, as not all signatures are copyright-free.
See Commons:When to use the PD-signature tag for an explanation of when the tag may be used.

ප්‍රකෘති පැටවුම් ලොගය

This image is a derivative work of the following images:

  • File:Firma_Descartes.jpg licensed with GFDL
    • 2008-08-25T20:30:45Z Cruento 159x51 (2979 Bytes) {{Information |Description={{en|1=the signature of René Descartes}} {{es|1=firma autógrafa de René Descartes}} |Source=http://www.deewhybooks.com.au/directory/signatures.cfm |Author=René Descartes |Date=1596 - 1650 |Permi

Uploaded with derivativeFX

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්14:13, 26 සැප්තැම්බර් 2018 14:13, 26 සැප්තැම්බර් 2018වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය116 × 25 (34 කි.බ.)Habitator terraecropped and optimice
21:48, 27 මාර්තු 2009 21:48, 27 මාර්තු 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය159 × 40 (54 කි.බ.)Addicted04{{Information |Description={{en|1=the signature of René Descartes}} {{es|1=firma autógrafa de René Descartes}} |Source=*File:Firma_Descartes.jpg |Date=2009-03-27 21:47 (UTC) |Author=*File:Firma_Descartes.jpg: René Descartes *derivative wor

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

පාරදත්ත

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Firma_Descartes.svg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි