ගොනුව:Battle of Naseby.jpg

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Battle_of_Naseby.jpg(550 × 433 පික්සල, ගොනු විශාලත්වය: 48 කි.බ., MIME ශෛලිය: image/jpeg)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය
English: Battle of Naseby, by an unknown artist. The victory of the Parliamentarian New Model Army, under Sir Thomas Fairfax and Oliver Cromwell, over the Royalist army, commanded by Prince Rupert, at the Battle of Naseby (June 14, 1645) marked the decisive turning point in the English Civil War.
දිනය 17 century
date QS:P,+1650-00-00T00:00:00Z/7
මූලාශ්‍රය Encyclopædia Britannica online
කර්තෘ Unknown

බලපත්‍රීකරණය

This is a faithful photographic reproduction of a two-dimensional, public domain work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason:
Public domain logo This UK artistic work, of which the author is unknown and cannot be ascertained by reasonable enquiry, is in the public domain because it is one of the following:
  • A photograph, which has never previously been made available to the public (e.g. by publication or display at an exhibition) and which was taken more than 70 years ago (before 1 January 1949); or
  • A photograph, which was made available to the public (e.g. by publication or display at an exhibition) more than 70 years ago (before 1 January 1949); or
  • An artistic work other than a photograph (e.g. a painting), which was made available to the public (e.g. by publication or display at an exhibition) more than 70 years ago (before 1 January 1949).

Warning sign This tag can be used only when the author cannot be ascertained by reasonable enquiry. If you wish to rely on it, please specify in the image description the research you have carried out to find who the author was.

Warning sign The above is all subject to any overriding Publication right which may exist. In practice, Publication right will often override the first of the bullet points listed.

Unpublished anonymous paintings remain in copyright until at least 1 January 2040. This tag does not apply to engravings or musical works. More information.

Warning sign You must also include a United States public domain tag to indicate why this work is in the public domain in the United States.

The official position taken by the Wikimedia Foundation is that "faithful reproductions of two-dimensional public domain works of art are public domain".
This photographic reproduction is therefore also considered to be in the public domain in the United States. In other jurisdictions, re-use of this content may be restricted; see Reuse of PD-Art photographs for details.

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්14:41, 29 නොවැම්බර් 2009 14:41, 29 නොවැම්බර් 2009වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය550 × 433 (48 කි.බ.)The Illusional Ministry{{Information |Description={{en|1=Battle of Naseby, by an unknown artist. The victory of the Parliamentarian New Model Army, under Sir Thomas Fairfax and Oliver Cromwell, over the Royalist army, commanded by Prince Rupert, at the Battle of Naseby (June 14

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:Battle_of_Naseby.jpg" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි