ගොනුව:4 Vesta 1 Ceres Moon at 20 km per px.png

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

4_Vesta_1_Ceres_Moon_at_20_km_per_px.png(200 × 150 පික්සල, ගොනු විශාලත්වය: 21 කි.බ., MIME ශෛලිය: image/png)

මෙම ගොනුව Wikimedia Commons වෙතින් වන අතර අනෙකුත් ව්‍යාපෘතීන් විසින්ද භාවිතා කල හැක. එහි ගොනු විස්තර පිටුව තුල අඩංගු විස්තර මෙහි පහත දැක්වෙයි.

සාරාංශය

විස්තරය

The asteroid (4) Vesta and the dwarf planet (1) Ceres shown alongside the Earth's Moon. The scale is 20 km/px.

The image was made from File:Ceres optimized.jpg, [1], and Image:Moon PIA00302.jpg

දිනය
මූලාශ්‍රය enWiki
කර්තෘ NASA, composition by Urhixidur
අවසරය
(මෙම ගොනුව නැවත භාවිතා කරමින්)
Public domain
This file is in the public domain in the United States because it was solely created by NASA. NASA copyright policy states that "NASA material is not protected by copyright unless noted". (See Template:PD-USGov, NASA copyright policy page or JPL Image Use Policy.)
NASA logo.svg
Dialog-warning.svg
Warnings:

Annotations This image is annotated: View the annotations at Commons

ගොනු ඉතිහාසය

එම අවස්ථාවෙහිදී ගොනුව පැවැති ආකාරය නැරඹීමට දිනය/වේලාව මත ක්ලික් කරන්න.

දිනය/වේලාවකුඩා-රූපයමානපරිශීලකපරිකථනය
වත්මන්08:24, 19 පෙබරවාරි 2015 08:24, 19 පෙබරවාරි 2015වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය200 × 150 (21 කි.බ.)CraigboyCorrected brightness
08:22, 19 පෙබරවාරි 2015 08:22, 19 පෙබරවාරි 2015වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය200 × 150 (22 කි.බ.)CraigboyUpdated Ceres, brightened others
10:58, 4 මාර්තු 2012 10:58, 4 මාර්තු 2012වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය200 × 150 (21 කි.බ.)CraigboyRe-sized for accuracy
10:46, 4 මාර්තු 2012 10:46, 4 මාර්තු 2012වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය200 × 150 (21 කි.බ.)CraigboyUpdated Vesta image with http://dawn.jpl.nasa.gov/multimedia/dawn_vesta_image_070911.asp
14:53, 2 මැයි 2011 14:53, 2 මැයි 2011වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය200 × 150 (20 කි.බ.)JncratonUpdated with better images of Ceres and Vesta.
01:02, 1 ජනවාරි 2006 01:02, 1 ජනවාරි 2006වන විට අනුවාදය සඳහා කුඩා-රූපය200 × 150 (18 කි.බ.)PringlesThe asteroids 4 Vesta and 1 Ceres shown alongside the Earth's Moon. The scale is 20 km/px. The image was made from Image:Asteroids(CeresVestaEros).jpg and Image:Moon PIA00302.jpg. From [[wikipedia:Image:4 Vesta 1 Ceres Moon

මෙම ගොනුවට ලිපිය බැ‍ඳෙයි:

ගෝලීය ගොනු භාවිතය

පහත දැක්වෙන අනෙකුත් විකියන් මගින් මෙම ගොනුව භාවිතා කරයි:

මෙම ගොනුවේ තවත් ගෝලීය භාවිත බලන්න.

පාරදත්ත

"https://si.wikipedia.org/wiki/ගොනුව:4_Vesta_1_Ceres_Moon_at_20_km_per_px.png" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි