ගාල්ල පාසල් නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
 • බලගොඩ මහා විද්‍යාලය, පොද්දල
 • සියලු සාන්තුවරුන්ගේ පාසල
 • ආනන්ද මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, ඇල්පිටිය
 • අනුලා දේවී බාලිකා විද්‍යාලය
 • ක්‍රිස්තු දේව බාලක විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 • ක්‍රිස්තු දේව බාලිකා විද්‍යාලය, බද්දෙගම
 • සිරිධම්ම විද්‍යාලය,ලබුදූව
 • දේවනාද විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 • දේවපතිරාජ විද්‍යාලය, රත්ගම
 • ධර්මාශෝක විද්‍යාලය, අම්බලන්ගොඩ
 • මහින්ද විද්‍යාලය
 • මල්හරුස් සුල්හියා ජාතික පාසල
 • නාගොඩ ජාතික පාසල, නාගොඩ
 • නෙළුව ජාතික පාසල, නෙළුව
 • රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලය
 • රිපන් බාලිකා විද්‍යාලය
 • ශාන්ත ඇලෝසියුස් විද්‍යාලය
 • සංඝමිත්ත බාලිකා විද්‍යාලය
 • සවුත්ලන්ඩ් විද්‍යාලය
 • උපනන්ද විද්‍යාලය, මානවිල
 • විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය
 • මිරිස්වත්තමහා විදුහල

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ගාල්ල_පාසල්_නාමාවලිය&oldid=469980" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි