කොපර්නික්ස් ගේ සූර්ය කේන්ද්‍රවාදය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පුජකවරයකු වු නිකලස් කොපර්නිකස් බොලොඤ්ඤ විශ්ව විද්‍යාලයෙන් නීතියත් පාදුවා විශ්ව විද්‍යාලයෙන් වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයත් හැදෑරීය ප්‍රවීන් භාතිය මො මහානාම මහා විද්‍යාලය 8 ශ්‍රේණිය මොනරාගල