කැබිනට් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන මීයන් අල්ලන්නා

විකිපීඩියා වෙතින්
කැබිනට් කාර්යාලයේ ප්‍රධාන මීයන් අල්ලන්නා
Royal Coat of Arms of the United Kingdom (HM Government, 1952-2022).svg
Flag of the United Kingdom (3-5).svg
Larry Chief Mouser (cropped).jpg
Incumbent
ලැරී

since ක්‍රි.ව. 2011 පෙබරවාරි 15
Government of the United Kingdom
Office of the Prime Minister
නිල නිවසඅංක 10 ඩවුනිං වීදිය
පත්කරන්නේඑක්සත් රාජධානියේ අගමැති
Term lengthNo set length; ends on retirement or death
Inaugural holderCardinal Wolsey's cat
තනතුර ඇතිකල දිනයආ. 1515
Title first used around 1997[1]
වෙබ් අඩවියනිල වෙබ් අඩවිය
  1. "Purr-fect ending fur Humphrey!". BBC News. 25 November 1997. සම්ප්‍රවේශය 30 October 2011.