කතික අනුක්‍රමය

විකිපීඩියා වෙතින්

ගණිතයෙහි, කතික අනුක්‍රමයක් යනු, එක් එක් පදය, පෙර පදයෙහි නියම භාජකයන්ගේ එකතුව වන්නාවූ සහානුයාත අනුක්‍රමයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කතික_අනුක්‍රමය&oldid=392748" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි