කඩුව (වක්‍රෝත්තිහරණය)

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කඩුවක් යනු කැපීම හා/හෝ වැරෙන් ඇනීම සිදු කෙරෙන අවියකි.

කඩුව මෙම දේවල්ද හැඟවිය හැක:

  • කඩුව (භාෂාව), ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳ අල්ප දැනුමක් ඇති කල එය ඇති කරන පීඩාවන් නිසාවෙන්ම යෙදන පදයකි.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කඩුව_(වක්‍රෝත්තිහරණය)&oldid=90341" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි