එල්ලෙන පාලම

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සිරස් අවලම්බකයන් භාවිතයෙන්, එහි තට්ටුව (භාරය දරන කොටස), එල්ලෙන කේබල වලට පහලින් එල්ලා ඇති පාලම් වර්ගයක්, සංගිලි පාලමක් හෝ එල්ලෙන පාලමක් හෝ යනුවෙන් හැඳින්වෙයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=එල්ලෙන_පාලම&oldid=375982" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි