උඩුගහපත්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

රයිගම් කෝරළයේ පත්තු හයෙන් එකකි. වත්මන් ඉංගිරිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් බලප්‍රෙද්ශය අයත්වේ. මෙම අතීතපාලන ඒකකයට මෙම නම හිමිව ඇත්තේ අතීතයේ රයිගම් කෝරළය පාලනය කළා යැයි සැළකෙන සූරිය ගුප්ථ හා මයුරවතී දෙවිය විසින් වාර්ෂිකව පවත්වන ලද අං කෙලියක් නිසා යැයි කියවේ. එවකට උඩුපිල නියෝජනය කළ පිරිස් රැස්වූ නුග ගස උඩු ගහ ලෙස හැදින්විය පසුව ඒ ගසින් උඩහා පලාත උඩුගහ පත්තුව විය. යටි පිලේ පිරිස් රැස්වූ කුඹක් ගස පැවති පත්තුව කුඹකේ පත්තුව වූ බව ජනශ්‍රැතියේ එයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උඩුගහපත්තුව&oldid=439228" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි