උගත් පාඩම් සහ ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ කොමිෂන් සභාව වෙත කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් එවූ අයගේ ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

උගත් පාඩම් සහ ප්‍රතිසන්ධානය පිළිබඳ වූ ජනාධිපති පරීක්‍ෂණ කොමිෂන් සභාව වෙත ලැබුණු ලිඛිත කරුණු ඉදිරිපත් කිරීම් ගණන 266කි. ඒවා එවූ අයගේ නාම ලැයිස්තුව පහත දැක්වෙයි.

අංකය නම අංකය නම
1 ඩී. එම්. එස්. අබේගුණවර්ධන 76 ඒ. ඩී. එන්. ප්‍රනාන්දු
2 ඒ. එම්. ජී. එස්. බී. අබේකෝන් 77 ඇන්තනී වී. ජේ. ප්‍රනාන්දු
3 එම්. එච්. අබේසිංහ 78 ගරු ආර්. ෂෙල්ටන් ප්‍රනාන්දු පියනම
4 බී. එච්. ජී. එස්. අබේවික්‍රම 79 සුනිමල් ප්‍රනාන්දු
5 ඩී. ඩබ්. අබේවික්‍රම 80 ජී. ඩී. ප්‍රැන්සිස්
6 ඒ. රංජිත් අභය 81 ෆ්‍රයිඩේ ෆෝරම්
7 කේ. එල්. අබුබකර් ලෙබ්බේ 82 දයා ගමගේ
8 සුගන්තිනී අධිකාරම් මහත්මිය 83 ජේ. ගමගේ
9 ඩී. අහංගම ආරච්චි 84 ඒ. ගනේෂලිංගම්
10 එස්. අකුරුගොඩ 85 කේ. ගොඩගේ
11 සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය 86 ගරු ගෝනගමුවේ මෙත්තජී තෙරණුවෝ
12 මහාචාර්ය අර්ජුන අළුවිහාරේ 87 ආචාර්ය සුසන්ත ගුණතිලක
13 ඒ. එම්. ටී. බී. අමරකෝන් 88 ආචාර්ය සුදත් ගුණසේකර
14 ලුතිනන් කර්නල් (වි/ල) අනිල් අමරසේකර 89 එම්. ගුණසේකර- කැනඩාව
15 අම්පාර අන්තර් ආගමික සන්ධියනය 90 ආචාර්ය ජේ. හඳවල
16 නිර්නාමික 91 ආචාර්ය එස්. එච්. හස්බුල්ලා
17 නිර්නාමික 92 හෙළ අබිමාන පදනම - ඩෙන්මා
18 නිර්නාමික 93 සරත් හේමචන්ද්‍ර - ඕස්ට්‍රේ
19 නිර්නාමික 94 /ගරු එස්. හෙට්ටිආරච්චි පියනම
20 නිර්නාමික 95 වර්ණ හෙට්ටිආරච්චි
21 නිර්නාමික 96 පී. බී. හෙට්ටිගේ
22 එස්. අන්තෝනිමුත්තු 97 අමර හේවාමද්දුම
23 ලුතිනන් එම්. ජී. අරුණශාන්ත 98 ආචාර්ය දයා හේවාපතිරණ - කැනඩාව
24 ඒ. ජී. අස්මි 99 වවුනියාව ලමා නිවාසය
25 යුද්ධයෙන් අවතැන් වූ කාන්තාවන් සදහා වන ව්‍යාපාරය 100 මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල්
26 අසේල අටළුගම - එ.ජ. 101 එම්. අයි. එම්. ඉෆාස්
27 ටී. එම්. ජේ. බණ්ඩාර 102 සමාජ ප්‍රවර්ධන ආයතනය
28 ලංකා බැංකුවේ හිටපු සේවකයෝ - ඕස්ට්‍රේ 103 ඉරසෙන්දිරන් ඉරසේස්වරන්
29 ලංකා බැංකුවේ පැරණි සේවක සංගමය - කැනඩාව 104 ජාතික හෙළ උරුමය
30 එම්. ජී. බෂීර් 105 ජේ. එන්. ජී. ජයනෙත්ති
31 ගරු බෙන්ගමුවේ නාලක තෙරණුවෝ 106 වයි. වී. ඩී. ජයන්ත
32 බිෂොප්වරුන්ගේ සම්මේලනය 107 ආර්. එච්. බී. ජයරත්නරාජා
33 එම්. කාදර් 108 චන්ද්‍රා ජයරත්න
34 ඒ. එම්. කසීම් 109 බන්දුල ජයසේකර
35 කාන්තා මධ්‍යස්ථානය 110 බැසිල් ජයසේකර
36 ලංකා වාණිජ මණ්ඩලය 111 තිරුකුමාරන් ජයසිරි මිය
37 ඒ. එම්. චන්ද්‍රසිරි 112 එල්. ජයසූරිය - එරා
38 ජේකබ් ක්‍රිස්ටෝපර් 113 ආචාර්ය දසරත් ජයසූරිය - සාමය, එකමුතුව හා මානව හිමිකම් සඳහා සංගමය- ඕස්ට්‍රේ
39 ආචාර්ය පී. එස්. ටී. චූලවංශ 114
40 මන්නාරම පුරවැසි කමිටුව 115
41 සහජීවන පදනම 116
42 කොළඹ හෙට්ටි සංගමය 117
43 ආගම් සම්මේලනය 118
44 මානවවාදී සංවිධානවල එකමුතුව 119
45 මාරියන් කුරේ මිය 120
46 විජිත ද අල්විස් - ඕස්ට්‍රේ 121
47 අති ගරු ඩුලිප් චිකේරා 122
48 ගරු ගයි ඩි ෆොන්ට්ගලන්ඩ් පියනම 123
49 ආචාර්ය නලින් ද සිල්වා 124
50 නිශ්ශංක ද සිල්වා 125
51 තිලක් ද සිල්වා 126
52 එල්. එන්. ද සොයිසා 127
53 අයි. දේවපුර මිය 128
54 ඩබ්. එල්. ධර්මදාස 129
55 ඒ. ධර්මකුලසිංහම් - කටාර් 130
56 කේ. ඩී. එම්. ධර්මපාල 131
57 ඩබ්. ටී. ඒ. එල්. ධර්මපාල 132
58 අනගාරික ධර්මසේකර 133
59 සිසිල්. ඩී. ධර්මසේන 134
60 එස්. ධර්මසිරි 135
61 නීල් ඩයස් 136
62 මහාචාර්ය ප්‍රියාන් ඩයස් 137
63 දිරිය පදනම 138
64 ඒ. බී. දිසානායක 139
65 ආචාර්ය එස්. බී. දිසානායක 140
66 ජේ. එම්. ඩොනල්ඩ් දසනායක 141
67 යූ. ඊශ්වරපඩ්චම් 142
68 එම්. බී. ඒකනායක 143
69 සිසිර ඒකනායක 144
70 සෝමසිරි ඒකනායක 145
71 එක්සත් ලංකා මහා සභාව 146
72 අති ගරු එල්ලාවල මේධානන්ද නායක ථෙරණුවෝ 147
73 ශ්‍රී ලංකාවේ හිටපු බැංකුකරුවන්ගේ සංගමය 148
74 සී. ශ්‍රීනාත් ප්‍රනාන්දු 149
75 පී. එම්. බී. ප්‍රනාන්දු 150