ඇඹිලිපිටිය මහා විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
(ඇඹ්ලිපිට්ය මහා විද්‍යාලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search

ඇඹිලිපිටිය ප්‍රදේශයේ 1950 අවදියේ ස්ථාපනය කරන ලද්දකි. මෙය මෙම ප්‍රදේශයේ ඇරඹි මුල්ම පාසල ලෙස නම් කල හැක. ඇඹිලිපිටිය රත්නපුර මාර්ගයේ උඩගම නැමැති ස්ථානයේ පිහිටා ඇත.