ආර්යචක්‍රවර්තී රාජවංශය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
ආර්යචක්‍රවර්තී
ර‍ට Sri Lanka
අභිධාන Cinkaiariyan, Cetukavalan, Kangkaiariyarkoon
මුල්ම රජ Kulingai Cakravarti
අවසන් රජ Cankili II in Jaffna Kingdom
ඇරඹුම ක්‍රි.ව. 1215
අවලංගු වීම 1619
ශාඛා None