අසමත් රාජ්‍ය සූචිය අනුව රටවල් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
විදේශ ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ "අසමත් රාජ්‍ය සූචිය 2012" පරිදී අසමත් රාජ්‍යයෝ. මෙයට වෙනස් ආකාරයකට දිස්විය හැකි යාවත් කාලීන මාර්ගගත අනුවාදය සමග සසඳන්න[1]
  අනතුර
  අවවාදය
  තොරතුරු නොමැත / පරායත්ත භුමි ප්‍රදේශය
  මැදහත්
  තිරසර

මෙය, එක්සත් ජනපදයේ තින්ක්-ටෑන්ක් ෆන්ඩ් ෆෝ පීස් ආයතනයේ අසමත් රාජ්‍යයෝ සූචියෙහි දිස්වන පිළිවෙලට රටවල් ලැයිස්තුවයි.

සටහන්[සංස්කරණය]

  1. http://www.foreignpolicy.com/failed_states_index_2012_interactive අසමත් රාජ්‍යෙයෝ, විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, සම්ප්‍රවේශනය 27 පෙබ 2013

External links[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:Politics country lists

සැකිල්ල:Link FL